Σημαίνει ότι το ελαστικό είναι χωρίς αεροθάλαμο (κοινώς σαμπρέλα).

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων

TOP